U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Familie en vrienden

BRAVO

ALCOHOL

Verstandig alcoholgebruik

Overmatig gebruik van alcohol kan negatieve gevolgen hebben. Het risico op bepaalde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, leveraandoeningen en vormen van kanker wordt er door verhoogd. Daarnaast bevat alcohol (veel lege) calorieën en kan daarmee overgewicht in de hand werken. Alcohol is een verslavende stof en ook dat kan problemen opleveren. Om gewenning te voorkomen is het goed om regelmatig een dag (of meer) geen alcohol te drinken.

Er geldt geen aanbevolen hoeveelheid voor alcohol. Wél is er een richtlijn die betrekking heeft op de maximale hoeveelheid alcohol die genuttigd mag worden om gezond te blijven. Voor vrouwen betekent dit dat ze maximaal één glas per dag mogen drinken. Voor mannen is de richtlijn twee glazen per dag.

Minder alcohol drinken

Ga naar www.druglijn.be voor allerlei tips om minder te drinken.

U kunt uw naaste hierbij motiveren door (ook) kritisch naar uw eigen alcoholgebruik te kijken. Voor mensen met één of meer aandoeningen, gelden vaak aanvullende richtlijnen voor het gebruik van alcohol (bijvoorbeeld in verband met medicijnen). Grote hoeveelheden alcohol in één keer drinken is zeer schadelijk voor de gezondheid.

Inzicht in het eigen alcoholgebruik en het eventueel aanpassen ervan is van belang bij het nastreven van een gezonde leefstijl.

Hulp bieden bij verstandig alcoholgebruik

Praat met uw naaste over zijn of haar alcoholgewoonten, wat zijn of haar gedachten hierover zijn en hoe belangrijk uw naaste dit vindt. Hoeveel drinkt hij of zij (en vooral; wat wordt er gedronken? Twee biertjes is niet hetzelfde als twee blikjes bier van een halve liter).

Selecteer hieronder uw BRAVO-onderdeel