U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Familie en vrienden

BRAVO: en nu zelf aan de slag

Er zijn vijf kleine of grote dingen in het dagelijks leven die kunnen worden veranderd of verbeterd om de behandeling van uw naaste zo optimaal te laten verlopen en zo gezond mogelijk te blijven. Niet allemaal tegelijk maar op ieders eigen manier en tempo. Die vijf onderdelen zijn BRAVO: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning. Elk onderdeel heeft op zijn eigen wijze invloed op een gezond leven. En elke aanpassing van die onderdelen kan al gezondheidswinst opleveren.

Kort samengevat houdt BRAVO in:

BRAVO geeft u inzicht in uw huidige leefstijl en laat u ontdekken hoe u stapsgewijs een gezondere leefstijl kunt aannemen. Door BRAVO in uw leven in te passen, doet u zichzelf en uw gezondheid een groot plezier. U zult zich beter voelen, meer energie hebben en zich beter kunnen ontspannen.

Voordat u en uw naaste beginnen, moet benadrukt worden dat het niet de bedoeling is dat alle vijf de onderdelen tegelijkertijd worden aangepakt. Dat is te veel van het goede en vrijwel niemand kan dat volhouden. Bij veel mensen zijn de BRAVO-onderdelen in de loop der tijd gewoonten geworden. En om gewoonten blijvend te veranderen, is het ontzettend belangrijk dat die verandering geleidelijk en op een realistische manier in gang wordt gezet. Dát kan met BRAVO; op ieders eigen manier en in ieders persoonlijke tempo.

Selecteer hieronder uw BRAVO-onderdeel