U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Gezond bewegen

En na een hartinfarct… hartrevalidatie!

In het ziekenhuis word je meteen gevolgd door een revalidatieteam (cardioloog, kinesist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en ergotherapeut) om je herstelproces te optimaliseren.

Zodra je weer thuis bent, neem je best deel aan een hartrevalidatieprogramma. 

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit:

  • Lichaamsbeweging onder medisch toezicht (3 tot 5 keer per week)
  • Advies over voeding, stress verminderen, risicofactoren aanpakken, hervatten van beroeps- en vrijetijdsactiviteiten

Na ontslag uit het ziekenhuis kan u een ambulant revalidatieprogramma volgen in één van de erkende revalidatiecentra (zie lijst erkende centra) om een regelmatig oefenprogamma verder te zetten onder medisch toezicht. In België voorziet de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeit 45 sessies, gespreid over een periode van 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis.

Veel patiënten geraken in een betere fysieke en mentale conditie dan vóór hun hartinfarct.

Klik hier voor de lijst met revalidatiecentra.