U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Mijn hart

Wanneer moet ik 112 bellen?

Wees niet bang voor vals alarm

Patiënten die binnen het eerste uur na de aanvang van de symptomen aankomen in het ziekenhuis hebben de grootste kans op overleving.

U wordt eveneens verzocht om met uw arts contact op te nemen indien:

  • U pijn heeft in de borst of arm wanneer u een inspanning levert, ook wanneer deze pijn opnieuw verdwijnt wanneer u terug in rust bent.
    Het is een teken van gevaar!
  • U last heeft van een jeukende huid of roodheid. Dit zou erop kunnen wijzen dat u een allergische reactie vertoont op uw medicatie.
  • U last heeft van duizeligheid, misselijkheid, of hoofd- of maagpijn.
  • U moeilijkheden heeft bij het ademhalen in rust of al liggend.
  • U abnormale vochtopstapelingen heeft.
  • U neus- of tandvleesbloedingen heeft.
  • In uw urine of ontlasting sporen van bloed waar te nemen zijn.