U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Mijn hart

Wanneer moet ik 112 bellen?

Wat kan u doen wanneer u zelf getuige bent van een hartaanval?

  • Probeer rustig te blijven en raak niet in paniek.
  • Probeer de persoon te kalmeren. Leg hem of haar plat met het bovenste deel van het lichaam licht verhoogd.
  • Bevrijdt de persoon van spannende kleding en probeer hem of haar in contact te laten komen met frisse lucht.
  • Bel onmiddellijk 112, indien mogelijk, vermeld het adres, de naam van de persoon in kwestie, zijn/haar leeftijd en zijn/haar symptomen.

Hart Ridders, campagne durf-redden.be van de Belgische Cardiologische Liga

  • U hebt het aangedurfd iets te ondernemen en hebt daardoor een leven gered?
  • U leeft nog dankzij een moedige onbekende die op tijd in actie schoot?
  • U wil daarover getuigen en uw verhaal vertellen?

Lees meer op durf-redden.be, een campagne van Belgische Cardiologische Liga.

Uw getuigenis is belangrijk en kan andere mensen aansporen om in gelijkaardige situaties niet aan de kant te blijven staan maar een leven te redden.

Lees meer op durf-redden.be