U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Mijn hart

Hartziekten kunnen in verband gebracht worden met vele symptomen.

Hét symptoom van hartziekten bestaat niet. Een hartaanval wordt niet steeds voorafgegaan door een plotselinge pijn ter hoogte van je hart zoals in films. Meer zelfs, als je al een hartaanval hebt gehad, dan is het mogelijk dat de symptomen van een volgende aanval niet dezelfde zijn. Hartziekten kunnen immers in verband gebracht worden met vele symptomen over het hele lichaam, van je hoofd tot je tenen.

Klik op onderstaande cijfers om meer te weten te komen over de symptomen.

1

Licht gevoel in hoofd, plotselinge duizeligheid en flauwvallen

Als het ritme of de pompfunctie van je hart verstoord is, stroomt er niet voldoende bloed naar je hersenen waardoor je bloeddruk daalt. Dit kan leiden tot een licht gevoel in je hoofd, duizeligheid en flauwvallen. Een plotselinge bloeddrukdaling kan verschillende oorzaken hebben: te weinig gegeten of gedronken, te snel opgestaan, hevige emoties of een hersenaandoening. Als plotselinge duizeligheid echter gepaard gaat met pijn op de borst en benauwdheid, is het een mogelijk signaal van een hartaanval

X
2

Kortademigheid

Kortademigheid is een veelvoorkomend symptoom van hartfalen. Het hart kan de vraag van het lichaam naar zuurstofrijkbloed niet bijhouden, waardoor er bloed naar de longen lekt en ademhalen moeilijker wordt. In een vroeg stadium komt kortademigheid voornamelijk voor bij lichamelijke inspanning. Naarmate de hartziekte erger wordt, kan de kortademigheid ook in rust optreden en dan vooral wanneer je neerligt (nachtelijke kortademigheid). Snak je plots naar adem of probeer je tevergeefs diep adem te nemen, vaak in combinatie met pijn of benauwdheid in de borst en duizeligheid, dan is dit een mogelijk symptoom van een hartaanval.

X
3

Pijn of benauwdheid in de borst en bovenlichaam

De meeste – maar niet alle - hartaanvallen zorgen voor ongemak in de borst doordat de hartspier niet voldoende zuurstof krijgt. Dit ongemak kan aanvoelen als pijn of een drukkend, beklemmend gevoel op de borst, dat angina pectoris wordt genoemd. Sommigen omschrijven de pijn als zo hevig alsof er een olifant op je borst staat, anderen spreken eerder over een stekend, branderig gevoel. Het ongemak duurt meestal langer dan een paar minuten of gaat weg en komt dan weer terug. Vaak straalt de pijn uit het van het midden van de borst naar het (linker)bovenlichaam. Je kunt last hebben van pijn of ongemak in een of beide armen, de rug, schouders, nek, kaak, of bovenste deel van de maag (boven de navel).

X
4

Hartkloppingen

Het is normaal dat je hartslag de hoogte ingaat bij zware inspanningen en hevige emoties. Maar als je de indruk hebt dat je hart zonder duidelijke reden plots opvallend sterk, snel of onregelmatig klopt gedurende een langere tijd, of als dit meermaals voorkomt, laat dit dan door een arts controleren. Er is een grotere kans op een onderliggende hartziekte als hartkloppingen optreden in combinatie met symptomen zoals kortademigheid, pijn of benauwdheid in de borst, aanhoudende vermoeidheid of flauwvallen.

X
5

Misselijkheid en braken

Symptomen zoals misselijkheid, indigestie, brandend maagzuur, maagpijn of braken kunnen optreden tijdens een hartaanval, en dan vooral bij vrouwen. Hoewel maagklachten natuurlijk vaak niet te wijten zijn aan hartproblemen, doe je er goed aan een arts te raadplegen als deze symptomen optreden in combinatie met andere tekenen en risicofactoren van hartziekten.

X
6

Gezwollen benen, enkels en voeten

Dit kan een teken zijn dat je hart het bloed niet zo efficiënt rondpompt, zodat het achterblijft in de aderen van je onderlichaam en je benen, enkels en voeten opzwellen. Een onderliggende hartziekte kan het ook moeilijker maken voor je nieren om extra water en natrium uit je lichaam te verwijderen met een zwelling van de onderste ledematen tot gevolg.

X
7

Algehele symptomen zoals vermoeidheid en koud zweet

Als je hart het bloed niet efficiënt rondpompt, krijgen je spieren onvoldoende zuurstof tijdens inspanningen, en kan je je zwak en vermoeid voelen. Aanhoudende vermoeidheid en zwakte kan een symptoom zijn van hartziekten, vooral bij vrouwen. Een belangrijke waarschuwing hier zijn plotse veranderingen: Ben je ermoeid of buiten adem na een activiteit waar je vroeger geen probleem mee had, zoals bijvoorbeeld trappenlopen of boodschappen doen, dan raadpleegt u het best een arts. Ook het plots uitbreken van koud zweet zonder duidelijke reden kan een hartaanval signaleren.

X
  • 1 Licht gevoel in hoofd, plotselinge duizeligheid en flauwvallen
  • 2 Kortademigheid
  • 3 Pijn of benauwdheid in de borst en bovenlichaam
  • 4 Hartkloppingen
  • 5 Misselijkheid en braken
  • 6 Gezwollen benen, enkels en voeten
  • 7 Algehele symptomen zoals vermoeidheid en koud zweet

Niet iedereen met een hartziekte vertoont dezelfde typische symptomen, maar bovenstaande  ziektebeelden kunnen er mogelijk op duiden. Hoe meer van deze symptomen en risicofactoren je vertoont, hoe groter de kans dat je daadwerkelijk met een hartziekte te maken hebt.

Niettegenstaande al deze symptomen ook kunnen voorkomen buiten de context van een hartziekte, doe je er goed aan een arts te raadplegen bij twijfel. Snel reageren bij de eerste tekenen van een hartaanval kan je leven redden en de schade aan je hart beperken. Elke behandeling voor een hartziekte werkt het beste wanneer deze zo snel mogelijk wordt opgestart.