U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Mijn behandeling

Behandeling in het ziekenhuis

ACS (acuut coronair syndroom) is een medische term voor een hartinfarct of instabiele angor, waarbij de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt.

In de kritieke (acute) fase zal je arts allereerst zorgen dat je geen pijn hebt en dat het risico op (nog) een hartinfarct zo klein mogelijk is. Er wordt zuurstof toegediend en je krijgt een infuus met medicatie tegen bloedklonters, zoals aspirine en heparine. Ook wordt er een elektrocardiogram (ECG) gemaakt om het hartritme te onderzoeken en je wordt op hartmonitoren aangesloten.

Een stent

Als een bloedklonter een van de kransslagaders blokkeert, wordt een ballondilatatie uitgevoerd. Bij deze ingreep schuiven de artsen via je lies of pols een katheter met aan het uiteinde een kleine ballon in een bloedvat. Zodra de katheter bij de blokkade komt, wordt de ballon opgeblazen en wordt er een stent (een klein buisje van gaas) geplaatst om de vernauwde slagader open te houden zodat het bloed weer gemakkelijk kan stromen. 

Een overbrugging

Als de kransslagaders op verschillende plaatsen sterk vernauwd zijn, kan het nodig zijn om via een operatie een omleiding (overbrugging) te maken. Vaak wordt hiervoor een ader uit de benen gebruikt.

Terug naar huis

Zodra je het ziekenhuis mag verlaten, krijg je een verslag met uitleg over je behandeling en medicatie. Er wordt ook een exemplaar naar je huisarts gestuurd.

Als je vragen hebt, spreek erover met je arts of apotheker.

Neem je medicatie zoals voorgeschreven, ook als je je vrij goed voelt. De geneesmiddelen zorgen ervoor dat je ziekte niet erger wordt en verkleinen het risico op (nog) een hartinfarct. Het is belangrijk om je behandeling te volgen gedurende de volledige behandelingsduur.

Of je nu twee dagen of twee weken in het ziekenhuis bent geweest, terug naar huis keren kan beangstigen. Doe beroep op je zorgverleners om je verder op weg te helpen tijdens je herstelperiode.