U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Medische termen

Overzicht

ACE-remmer

geneesmiddel dat je bloeddruk verlaagt

ACS

acuut coronair syndroom

acuurt coronair syndroom

verzamelnaam voor hartaanval en instabiele angor

aderverkalking

vorming van plaques (afzettingen van vet, cholesterol en andere substanties) tegen de binnenkant van de bloedvaten

angor

zwaar of beklemmend gevoel midden op de borst, dat zich kan uitbreiden naar de armen, nek, rug of maag. 

Instabiele angor wil zeggen: kortdurende zuurstofnood van de hartspier.

atheroom

vettig materiaal dat zich kan opstapelen aan de binnenwand van slagaders

atherosclerose

vorming van plaques (afzettingen van vet, cholesterol en andere substanties) tegen de binnenkant van de bloedvaten

ballondilatatie

het verwijden van een vernauwde plek in de kransslagader door het opblazen van een ballonnetje dat in de slagader geschoven wordt

bèta-blokker

geneesmiddel dat het hart trager doet kloppen en de bloeddruk verlaagt

bloedplaatje

bloedcellen die het bloed helpen stollen

BWGPR

Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Preventie en Revalidatie

cardioloog

hartspecialist

cholesterol

een vettige substantie die voornamelijk in het lichaam wordt aangemaakt door de lever en via de bloedvaten door het lichaam wordt vervoerd

coronaire hartziekte

wanneer de wanden van de kransslagaders versmallen door een geleidelijke ophoping van de vettige substantie die atheroom wordt genoemd

coronaire trombose

wanneer zich in een kransslagader een bloedklonter vormt die een hartaanval veroorzaakt

defibrillator

een toestel dat via de borst een elektrische schok toedient aan het hart om de normale hartslag te herstellen

elektrocardiogram

een hartfilmpje dat de elektrische activiteit van de hartspier weergeeft

hartaanval

langdurige zuurstofnood van de hartspier waardoor een deel van de hartspier afsterft

hartstilstand

wanneer het hart stopt met pompen, meestal door een ernstige ritmestoornis

hypercholesterolemie

teveel cholesterol in het bloed

katheter

een dunne buis die kan ingebracht worden in een bloedvat

kransslagader

de slagaders die de hartspier van bloed voorzien

myocardinfarct

een hartaanval of hartinfarct

NSTEMI

hartaanval waarbij de kransslagader gedeeltelijk verstopt is

optitreren

de dosis van een geneesmiddel geleidelijk verhogen totdat de optimale dosis bekomen wordt

overbrugging

de hartchirurg overbrugt de vernauwde kransslagaders met een gezond bloedvat (coronaire bypassoperatie)

plaque

afzettingen van vet, cholesterol en andere substanties tegen de binnenkant van de bloedvaten

statine

geneesmiddel dat de hoeveelheid slechte cholesterol in je bloed vermindert

STEMI

hartaanval waarbij de kransslagader volledig verstopt is

stent

een metalen of kunststof buisje dat ingebracht wordt in een bloedvat om dit open te houden

trombolyse

behandeling om een klonter die een bloedvat blokkeert te helpen oplossen

trombus

bloedstolsel, bloedklonter

ventrikelfibrillatie

een storing in het hartritme waardoor het hart niet langer efficiënt bloed pompt en gaat trillen of 'fibrilleren'