U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

BWGCPR

Multidisciplinaire hartrevalidatie is een essentieel element bij de behandeling van talrijke cardiovasculaire aandoeningen.

De Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Preventie en Revalidatie (BWGCPR) is één van de 9 werkgroepen van de Belgian Society of Cardiology (BSC). Deze non-profit groep werd in 2007 opgericht door cardiologen met de bedoeling om een nieuwe dynamiek te geven aan cardiovasculaire preventie en rehabilitatie.

De moderne technologie heeft de behandeling van cardiovasculaire ziekten aanzienlijk verbeterd. Toch blijven deze nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit, met een mogelijke negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt. Daarom zijn preventie en revalidatie van het grootste belang!

De eerste definitie van hartrevalidatie (CR) werd toegelicht door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 1964 en is vandaag nog steeds juist. Deze definitie luidt als volgt: "Hartrevalidatie bestaat uit het geheel van de medische, fysieke, psychologische en sociale middelen die de hartpatiënten in staat zullen stellen om, met eigen middelen, binnen de kortst mogelijke termijn, opnieuw een zo normaal mogelijke plaats in te nemen in de maatschappij en een actief leven te hervatten”.

Deze definitie benadrukt het multidisciplinaire karakter van de CR die afhangt van de interacties van cardiologen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en ergotherapeuten.

De revalidatiecardioloog moet de fysieke, psychische en sociale problemen van de patiënt evalueren en, een programma voorstellen dat een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welzijn zal herstellen en behouden. Dit programma dient zo vroeg mogelijk opgestart te worden wanneer de patiënt nog in het ziekenhuis ligt (fase I) en nadien ambulant worden voortgezet in een erkend revalidatiecentrum (fase II).

De betrokken cardioloog moet er ook voor zorgen dat de patiënt meewerkt aan de secundaire preventie. Het is belangrijk om zich ervan te vergewissen dat de patiënt zich bewust is van de risico’s van bijvoorbeeld sedentair gedrag en roken (gedragingen die risicofactoren zoals zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterolgehalte, enz. kunnen verhogen), en dat hij de voorgeschreven behandeling blijft volgen.

Een uitgebreid therapeutisch programma vraagt heel veel tijd en energie van het medische team. Een gespecialiseerd hartrevalidatiecentrum is de ideale omgeving voor een dergelijke behandeling. Hartrevalidatie is een essentieel element bij de behandeling van talrijke cardiovasculaire aandoeningen, maar de terugbetaling door het RIZIV is beperkt tot bepaalde situaties:

  • myocardinfarct
  • bypass chirurgie
  • klepchirurgie
  • coronaire dilatatie en plaatsing van stents
  • hartfalen
  • chirurgie voor aangeboren misvorming
  • harttransplantatie

Patiënten die bijkomend aan de optimale “klassieke” behandeling van hun hart- en vaatziekte, een multidisciplinair revalidatieprogramma volgen, zien het risico op herval, nieuwe ziekenhuisopnames en overlijden, significant verminderen. Ondanks dit bewezen feit, telt België een beperkt aantal erkende hartrevalidatiecentra. De BWGCPR beschouwt dit aantal als onvoldoende en stelt alles in het werk om hoge kwalitatieve hartrevalidatiecentra die uitgebreide behandelingsprogramma's over heel het land bieden, te bevorderen.